Inspecties

 

BROEKE Elektrotechniek keurt uw technische installaties. De periodieke inspectie van de elektrische installatie vindt plaats conform Scope 8, die gebaseerd is op de norm NEN 3140. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker dat elektrische installaties voldoen aan deze norm. Laat u periodiek Scope 8 (NEN 3140) inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar aantonen, dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. Kies voor betrouwbaarheid van de installatie én van degene die keurt.

Brand is een van de bedreigingen voor uw bedrijfscontinuïteit. In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen. Wilt u inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen, veroorzaakt door elektrisch materieel, dan wordt een Scios Scope 10 keuring geadviseerd. Tijdens de keuring wordt niet alleen gekeken naar de vaste elektrische installaties. Ook wordt de veiligheid van risicovolle elektrische apparaten en machines gecontroleerd, waaruit brand kan ontstaan. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risico verhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen.

Iedere installateur mag keuringen uitvoeren. Dat levert echter een probleem op, want hoe objectief zijn deze keuringen, wanneer je als installateur zelf de herstelpunten gaat aanpakken? De normen geven voldoende bandbreedte om als installateur ‘eigen werk’ te creëren. Anderzijds kunnen ze ook té ruim toegepast worden. Daardoor kan een installatie goedgekeurd zijn, maar toch risico’s herbergen. BROEKE Elektrotechniek zoekt de objectiviteit, dat zijn wij aan onze naam en faam verplicht. Maar ook weten wij met onze ruim 60 jaar ervaring als geen ander wat realistisch is en wat niet.

Bij keuringen werken wij samen met een keuringsinstituut. Zo wordt de norm écht toegepast, maar wordt tegelijkertijd de redelijkheid in acht genomen. Realistisch keuren noemen wij dat. Vervolgens pakken wij effectief en kostenbewust de keuringspunten aan: Met een keuring door BROEKE Elektrotechniek kiest u voor het beste uit twee werelden.

Thermografisch onderzoek

U wilt inzicht in de mogelijke oorzaken van brand binnen uw gebouwen. Het zijn bedreigingen voor uw bedrijfscontinuïteit. In veel gevallen vraagt een verzekering dat u als gebouweigenaar maatregelen neemt om brand te voorkomen, kies dan voor een  Scios Scope 10 keuring Tijdens de keuring kijken wij niet alleen naar de vaste elektrische installaties. Wij kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle apparaten en machines. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risicoverhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen. Met thermografisch onderzoek wordt potentieel brandgevaar in kaart gebracht door middel van warmtemetingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een infraroodcamera. De risicovolle punten worden duidelijk en gedetailleerd gerapporteerd met afbeeldingen.

Keuren van elektrische gereedschappen

De arbowet vereist dat uw werknemer in veilige werkomstandigheden kan werken. Dit betekent onder meer dat het elektrische gereedschap waar uw werknemer mee werkt, veilig moet zijn. De arbowet vereist een regelmatige keuring op slijtage, veroudering of verslechtering van de gereedschappen. BROEKE Elektrotechniek helpt u graag om uw gereedschappen te onderhouden volgens de eisen uit de arbowet. Hiervoor bieden wij Scope 9 inspecties aan.

De Scope 9 inspectie bestaat uit metingen, beproevingen en een visuele controle. De afwijkingen die hierdoor aan het licht komen, dienen te worden hersteld om de veiligheid van operationeel personeel te waarborgen.

Tijdens de keuring wordt het elektrische gereedschap, verplaatsbare elektrische apparaten gecontroleerd, indien nodig gerepareerd en vervolgens van een keuringssticker voorzien.