Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor BROEKE Elektrotechniek betekent dit dat we bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol, op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht en die leidt tot toegevoegde waarde voor ons bedrijf en voor de samenleving.

Van oudsher heeft BROEKE Elektrotechniek een belangrijke rol gespeeld in de (lokale) gemeenschap. (sponsoring van diverse sportclubs) Wij zijn echter ook ‘doeners’. We doen gewoon wat nodig is, zonder erbij stil te staan dat we maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Toch hebben we in ons dagelijks werk continu aandacht voor sociale aspecten (People), milieu-aspecten (Planet) en financiële zaken (Profit).

Arbeids omstandigheden en gezondheid

People

BROEKE Elektrotechniek stimuleert zijn mensen om gezond bezig te zijn. Wij stimuleren dit alles, in de wetenschap dat een fitte en sportieve werknemer statistisch gezien minder ziek is en over het algemeen beter presteert. Wij hebben dan ook een pro-actieve houding ten opzichte van gezondheidsklachten en welbevinden van onze medewerkers. 

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan te allen tijde op de eerste plaats. BROEKE Elektrotechniek is VCA-gecertificeerd. De veiligheids, gezondheids- en milieurichtlijnen zijn hiermee goed in de organisatie ingebed. Dit is niet alleen op papier, maar een vanzelfsprekendheid in onze werkwijze. 

Planet

Intern hebben wij afgelopen jaren een aantal stappen gemaakt. Zo bevat ons wagenpark steeds meer auto’s met een energielabel A en voor projectbezoek in de buurt gebruiken wij onze e-scooters. Papiergebruik wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd middels een digitale werkwijze (oa. digitale werkbon en digitale facturatie). Gereedschappen en materieel wordt regelmatig onderhouden, waardoor dit langer kan worden gebruikt. Ook wordt bewust omgegaan met inkoop van installatiematerialen, waardoor minder afval ontstaat bij het uitvoeren van de projecten. Het afval wat ontstaat wordt gescheiden voor recycling.

Extern houdt MVO in, dat we ons steeds meer toeleggen op de installatie van energiezuinige- of milieuvriendelijke installaties. Zo bieden we nagenoeg alleen nog LED verlichting aan, leveren we PV installaties en laadunits voor elektrische voertuigen. Maar ook adviseren wij onze klanten op het gebied van energiebesparing in hun panden.

Profit

Met deze werkwijze ontstaat als vanzelfsprekend een financieel voordeel, omdat in alle opzichten duurzamer met mensen, middelen en milieu wordt omgegaan.