Ontruimings installaties

We kennen allemaal het slow whoop signaal wel: wanneer deze sirene klinkt moet iedereen zo snel mogelijk het pand verlaten. Het slow whoopsignaal komt ook voor in veiligheidsvoorschriften, waar vaak wordt gesproken over de ontruimingsinstallatie en de brandmeldinstallatie. Soms worden de termen zelfs door elkaar heen gebruikt. Maar wat is precies het verschil tussen de twee installaties? En wat zijn de eisen?

 

Verschil ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie.

Zowel een ontruimingsinstallatie als een brandmeldinstallatie heeft het doel om mensen, spullen, gebouwen en omgeving te beschermen wanneer er onverhoopt brand uitbreekt. In het bouwbesluit staat vermeld wanneer ontruimingsinstallaties en wanneer brandmeldinstallaties verplicht zijn en welke vereisten worden gesteld. Er is dus wel degelijk een verschil. We onderscheiden beide installaties op basis van functie, activatie, installatie, variatie en onderhoud.

Ontruimingsinstallatie verplicht:
NEN 2575

Een ontruimingsinstallatie is in veel gevallen verplicht en de specifieke eisen staan beschreven in NEN 2575. Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is voor uw gebouw, is een ontruimingsinstallatie ook automatisch verplicht. De mogelijkheden staan vervolgens beschreven in de verschillende onderdelen van de betreffende NEN-norm:

  • NEN 2575-1 – algemeen
  • NEN 2575-2 – luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type A (gesproken woord)
  • NEN 2575-3 – luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type B (slow whoop)
  • NEN 2575-4 – stilalarm – draadloze stilalarminstallatie
  • NEN 2575-5 – stilalarm – attentiepanelen.

De welbekende ‘slow whoop’ is een luidalarm en valt onder ontruimingsinstallatie type B. Een alarm met gesproken woord valt onder type A.

Brandeiligheid staat voorop met ontruimingsinstallaties van BROEKE Elektrotechniek.

Zowel voor installatie als onderhoud van ontruimingsinstallaties of brandmeldinstallaties zijn er veel regels waar u aan moet voldoen, maar goed toepassen van deze regels en normen is van levensbelang. Bij BROEKE Elektrotechniek nemen we als experts graag uw veiligheidskwesties uit handen.

BROEKE Elektrotechniek voor uw en andermans veiligheid